Η LA Business Consultancy υπέγραψε συμφωνία με την MBM Amnex

Η LA Business Consultancy υπέγραψε συμφωνία με την MBM Amnex

Η LA Business Consultancy (LABC) υπέγραψε συμφωνία με την MBM Amnex. Σύμφωνα με πληροφορίες, η LABC έχει αναλάβει ρόλο συμβούλων και αποκλειστικών αντιπροσώπων για την Κύπρο και την Ελλάδα με στόχο τον εντοπισμό νέων ευκαιριών στις αγορές. Η LABC είναι ένα δίκτυο...
LABC: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της MBM Amnex σε Κύπρο και Βαλκάνια

LABC: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της MBM Amnex σε Κύπρο και Βαλκάνια

Η MBM εξασφάλισε μέσω υπογραφής συμφωνίας τις υπηρεσίες της LA Business Consultancy (LABC) ως σύμβουλος και αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Κύπρο και τα Βαλκάνια με στόχο τον εντοπισμό νέων ευκαιριών στην περιοχή Η LABC είναι ένα δίκτυο εξειδικευμένων επαγγελματιών...
Η LA Business Consultancy υπέγραψε συμφωνία με την MBM Amnex

Η LA Business Consultancy υπέγραψε συμφωνία με την MBM Amnex

Η LABC είναι ένα δίκτυο εξειδικευμένων επαγγελματιών που προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και στοχεύουν στη διαφοροποίηση της κυπριακής οικονομίας μέσω επενδύσεων σε καινοτόμα και βιώσιμα έργα. Η LA Business Consultancy (LABC) υπέγραψε συμφωνία με την MBM Amnex....
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly

Month: October 2020